March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

परिचय

ज्योति विकास बैङ्क लिमिटेड राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको "ख" इजाजतपत्रको साथ वाणिज्य बैकिंङ्ग गतिविधिमा संलग्न छ।

 

द्रुत र सजिलो पहुँच