March.12, 2021
Tax on Bonus Share List
अधिक जान्नुहोस्
July.15, 2020
List of non‐operative account for 10 years as on 2077 Ashad 31(15 july 2020)
अधिक जान्नुहोस्

लक्ष्य र दुर दृष्टि

दूर दृष्टि (VISION)

जोखिम व्यवस्थापन तथा संचालन पद्धतीमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित मापदण्डहरुको अवलम्बन गर्दै नागरिक र समाजको  वृहत्तर हित केन्द्रित, आधुनिक एवं सरल विश्वव्यापी बैंकिङ्ग सेवा तथा वित्तीय परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने ।

द्रुत र सजिलो पहुँच