September.23, 2022
Selected Candidates for the post of Management Trainee for Group Discussion
अधिक जान्नुहोस्
September.23, 2022
Selected Candidates for the post of Junior Assistant (Contract) for Interview
अधिक जान्नुहोस्
September.06, 2022
List of Non-operative account since 10 years as on 32/03/2079 B.S(16/07/2022 A.D)
अधिक जान्नुहोस्
February.23, 2022
JBBL Negative tax list (F.Y. 2077-078)
अधिक जान्नुहोस्
February.01, 2022
Notice to update Mobile Number
अधिक जान्नुहोस्
January.26, 2022
JBBL Dividend Rejection List
अधिक जान्नुहोस्
January.25, 2022
Mr. Hari Chandra Khadka appointed as Chairman of Jyoti Bikash Bank Limited
अधिक जान्नुहोस्
November.29, 2021
List of non‐operative account for 10 years
अधिक जान्नुहोस्
August.01, 2021
Subsidy Loan Customer List for Fiscal year 2077-78
अधिक जान्नुहोस्

बैंक जमानत

बैंक ग्यारेन्टी सुविधा जारीकर्ता बैंक (जेबिबिएल) को एक लिखित दायित्व को रूप मा प्रदान गरीनेछ कुनै उपभोक्ताहरु लाई कुनै पनि करारको दायित्व को डिफल्ट को परिणाम को रूप मा लाभार्थी भुक्तान नगरेमा आफ्नो ग्राहकहरु को लागी एक लाभदाता लाई एक रकम तिर्न ।

Bank guarantee facility will be provided as written obligations of the issuing bank (JBBL) to pay a sum on to a beneficiary on behalf of its customers in the event that the customers themselves do not pay the beneficiary as a result of default of any contractual obligation.

Bank guarantee may be granted to already establish individual and firms/Partnership firms/company/institutions holding required government approval/license.

Type of Bank guarantee that JBBL  can provide are:

  • Bid Bond
  • Performance Bond
  • Advance Payment Guarantee/Supply Credit Guarantee
  • Counter Guarantee

To verify existing Bank Guarantee click the link https://www.jbbl.com.np/bank-guarantee

द्रुत र सजिलो पहुँच

हाम्रो एपको साथ, तपाईंको बैंकिंग अनुभवलाई सजिलो बनाउनुहोस्।