March.12, 2021
Tax on Bonus Share List
अधिक जान्नुहोस्
July.15, 2020
List of non‐operative account for 10 years as on 2077 Ashad 31(15 july 2020)
अधिक जान्नुहोस्

बैंक जमानत

बैंक ग्यारेन्टी सुविधा जारीकर्ता बैंक (जेबिबिएल) को एक लिखित दायित्व को रूप मा प्रदान गरीनेछ कुनै उपभोक्ताहरु लाई कुनै पनि करारको दायित्व को डिफल्ट को परिणाम को रूप मा लाभार्थी भुक्तान नगरेमा आफ्नो ग्राहकहरु को लागी एक लाभदाता लाई एक रकम तिर्न ।

Bank guarantee facility will be provided as written obligations of the issuing bank (JBBL) to pay a sum on to a beneficiary on behalf of its customers in the event that the customers themselves do not pay the beneficiary as a result of default of any contractual obligation.

Bank guarantee may be granted to already establish individual and firms/Partnership firms/company/institutions holding required government approval/license.

Type of Bank guarantee that JBBL  can provide are:

  • Bid Bond
  • Performance Bond
  • Advance Payment Guarantee/Supply Credit Guarantee
  • Counter Guarantee

द्रुत र सजिलो पहुँच