March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

ब्यापार कर्जा

ब्याज कर्जा ग्राहकलाई आफ्नो दिनको कार्यशील पूँजी आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सुचारु गरिएको हो र ओभरड्राफ्ट / कार्यशील पूंजी कर्जाको रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। कर्जाको अधिकतम अवधि १ बर्षको लागि हुनेछ र ग्राहकको आवश्यकता अनुसार नवीकरण हुनेछ र खातामा फिर्ता रकम, कारोबार इत्यादिमा सन्तोषजनक लेनदेनको रेकर्ड हुनेछ।

यस सुविधाको उद्देश्य ट्रेडिंग, निर्माण र सेवा इकाई / उद्योगहरूको कार्यशील पूँजी आवश्यकतालाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो। कार्यशील पूंजी कर्जाले वस्तुहरू निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र व्यवसायलाई सहज रूपमा चलाउनको लागि सहयोग गर्दछ।

निर्माण उद्योग वा उत्पादन इकाई स्थापना गर्न वा स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न ग्राहकहरूलाई सहज बनाउन फिक्स टर्म प्रोजेक्ट कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

उद्देश्य

  • कार्यको पूँजी आवश्यकता व्यवसायमा वित्त पोषण।

विशेषताहरु

  • Financing Ratio:Subject to security Coverage - Maximum of 70% of current assets.
  • Nature:Revolving and Renewable
  • Disbursement: Limit is provided on the account and borrower can withdraw the account within limit as per need.
  • Principal Repayment: Full within Expiry or can be renewed on satisfactory performance.
  • Interest Repayment: On monthly/quarterly basis.
  • Tenure: Maximum one year period.
  • Security: Land and Building/ Land and other Intangible securities

द्रुत र सजिलो पहुँच