March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

कन्सोर्टियम कर्जा

कन्सोर्टियम कर्जा  स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि, अवस्थित सुविधाको अपग्रेडेशनका साथै विद्यमान सुविधाको अधिग्रहण वा अधिग्रहणका लागि कार्यशील पूंजी कर्जा  वा निश्चित अवधि कर्जा का लागि तय गरिएको छ।  कन्सोर्टियम कर्जा  उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ। बैंकले लीड बैंक वा संयुक्त वा सह-नेतृत्व बैंकको रूपमा कन्सोर्टियम वित्तपोषणमा भाग लिन सक्ने छ ।

द्रुत र सजिलो पहुँच