March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

शिक्षा कर्जा

यो कर्जा विद्यार्थीको वित्तपोषण गर्न को लागी साथै अभिभावकहरुलाई स्कुल कलेजको शुल्क तिर्नको लागि सहयोग वा कुनै अन्य प्रायोजक / को, जो उच्च / प्राविधिक / व्यावसायिक शिक्षा पाउन चाहन्छन उनीहरुको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो कर्जाल उनीहरूलाई शुल्क / खर्च (शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न ढाँचामा भुक्तान गर्न) र यात्रा / लजिस्टिक समर्थनका लागि आवश्यक गर्दछ।

उद्देश्य

  • उच्च शुल्क / प्राविधिक / पेशेवर शिक्षा सम्बन्धित ट्यूशन शुल्क र अन्य खर्चहरूको लागि वित्त गर्न।

विशेषताहरु

  • Financing Ratio: Subject to security Coverage,- Maximum of 90% of the College/University Expenses, -Lower limit and upper limit of loan shall be NPR 0.15 million to NPR 5.00 million respectively.
  • Nature: Non Revolving and non-renewable
  • Disbursement: -The loan shall be disbursed as a Term Loan. - Full disbursement or phase wise disbursement of the total loan is allowed as per the nature of the course
  • Moratorium Period: Course Period plus 1 year after the completion of course designated or 1 month after getting employment, whichever is earlier.
  • Principal Repayment: The loan shall be repaid within 5 years after the moratorium period on EMI/EQI basis
  • Interest Repayment: On installment payment date
  • Tenure: Maximum 5 Years
  • Security: Land and Building/ Land and other Intangible securities

द्रुत र सजिलो पहुँच