September.22, 2021
Interest rate in Fixed Deposit
अधिक जान्नुहोस्
September.16, 2021
House rent notice
अधिक जान्नुहोस्
August.15, 2021
List of non‐operative account for 10 years as on 2078 Ashad 31(15 july 2021)
अधिक जान्नुहोस्
August.01, 2021
Subsidy loan data asadh.pdf
अधिक जान्नुहोस्
March.12, 2021
Tax on Bonus Share List
अधिक जान्नुहोस्
July.15, 2020
List of non‐operative account for 10 years as on 2077 Ashad 31(15 july 2020)
अधिक जान्नुहोस्

ज्योति बाल बचत खाता

ज्योति बाल बचत खाता बच्चाहरूको उज्वल र समृद्ध भविष्यलाई सशक्त र समर्थन गर्न सधैं प्रतिबद्ध छ।

विशेषताहरु

  • Interest rate: Competitive interest rate. Click here
  • Minimum balance: Rs. 100
  • Free Mobile Banking, Visa Debit Card for the first year
  • Free ABBS, Cheque book issuance
  • Auto conversion of minor account to Jyoti Bumper Savings Account on attaining majority
  • C-ASBA service
  • Age: Below 18 years

द्रुत र सजिलो पहुँच