March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

ज्योति बाल बचत खाता

ज्योति बाल बचत खाता बच्चाहरूको उज्वल र समृद्ध भविष्यलाई सशक्त र समर्थन गर्न सधैं प्रतिबद्ध छ।

विशेषताहरु

  • Minimum balance: Rs. 100
  • Interest rate 5.50% p.a
  • Free Mobile Banking, Visa Debit Card for first year
  • Free ABBS, Cheque book issuance
  • Auto conversion of minor account to Jyoti Bumper Savings Account on attaining majority
  • C-ASBA service
  • Age: Below 18 years

द्रुत र सजिलो पहुँच