September.23, 2022
Selected Candidates for the post of Management Trainee for Group Discussion
अधिक जान्नुहोस्
September.23, 2022
Selected Candidates for the post of Junior Assistant (Contract) for Interview
अधिक जान्नुहोस्
September.06, 2022
List of Non-operative account since 10 years as on 32/03/2079 B.S(16/07/2022 A.D)
अधिक जान्नुहोस्
February.23, 2022
JBBL Negative tax list (F.Y. 2077-078)
अधिक जान्नुहोस्
February.01, 2022
Notice to update Mobile Number
अधिक जान्नुहोस्
January.26, 2022
JBBL Dividend Rejection List
अधिक जान्नुहोस्
January.25, 2022
Mr. Hari Chandra Khadka appointed as Chairman of Jyoti Bikash Bank Limited
अधिक जान्नुहोस्
November.29, 2021
List of non‐operative account for 10 years
अधिक जान्नुहोस्
August.01, 2021
Subsidy Loan Customer List for Fiscal year 2077-78
अधिक जान्नुहोस्

ज्योति समृद्धि बचत खाता

यो उत्पादन सबै नेपाली नागरिकहरु जो कुनै बैंकिंग संस्थाहरु मा कुनै खाता छैन को लागी सेवा गरिनेछ।

उद्देश्य

यो उत्पादन सबै नेपाली नागरिकहरु जो कुनै बैंकिंग संस्थाहरु मा एक खाता छैन को लागी सेवा गरिनेछ। राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार JBBL ले "खोलाउ बैंक खाता अभियान २०76" अन्तर्गत खोलिएको नयाँ बचत खातामा १०००.०० रुपैयाँ पुरस्कृत गर्न सक्दछ जुन ग्राहकले नेपालको कुनै बैंक र वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता मर्मत गरेका छैनन्। JBBL ले शून्य ब्यालेन्स मा नयाँ बचत खाता खोल्नेछ र त्रैमासिक अन्तराल आधार मा जम्मा गर्न दैनिक बन्द ब्यालेन्स मा ब्याज प्रदान गर्दछ।

विशेषताहरु

  • Interest rate: Competitive interest rate. Click here
  • Min balance Rs. 0
  • NPR 100/- will be deposited in each customer's account from the bank's side
  • Free Cheque Book issuance
  • Free ABBS facility
  • Free C-ASBA facility
  • On-demand Account statement
  • Connect IPS/IPS service
  • Mobile Banking facility
  • Visa Debit card issuance facility

द्रुत र सजिलो पहुँच

हाम्रो एपको साथ, तपाईंको बैंकिंग अनुभवलाई सजिलो बनाउनुहोस्।