March.06, 2020
12.75% Bonus Share Tax List
अधिक जान्नुहोस्

आई पि एस

JBBL NCHL आईपीएस सेवाहरू प्राय: शाखाबाट प्रदान गर्दछ।आईपीएस (इन्टरब्यांक भुक्तान प्रणाली) ले तपाईंलाई कुनै एनसीएचएल सदस्य बैंकहरूमा ज्योति बिकास बैंकबाट र कोष ट्रान्सफर गर्न मद्दत गर्दछ। अब IPS अन्य सुविधाहरुको साथ connectIPS  प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो JBBL खाताबाट कुनै पनि एनसीएचएल सदस्य बैंक खाताहरूमा अनलाईन मार्फत जहाँसुकै transfer गर्न सक्नुहुन्छ।सरकारी कर भुक्तानी ,व्यापारी भुक्तानी, उपयोगिता भुक्तानी मोबाइल  रिचार्ज  पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

द्रुत र सजिलो पहुँच